Imam Syafii: Cerdas dan Mencerdaskan

Nama lengkap Imam Syafii adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i al-Muththalibi al-Qurasyi. Ia lahir di Ashkelon, Gaza, Palestina pada 150 H/767 M. Ia merupakan seorang mufti besar Sunni Islam. Selain itu, ia juga merupakan pendiri mazhab Syafii yang masih tergolong kerabat dari Rasulullah saw. Ia termasuk dalam Bani Muthalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan …

Kategori Artikel
Kanal Kreatif
Lebih dekat