Abdullah bin Mas’ud dan Corak Khas Penafsirannya

Biografi Abdullah bin Mas’ud Di antara tokoh yang menekuni kajian pemahaman Al-Qur’an di masa sahabat ialah Abdullah bin Mas’ud (w. 653 M). Ibnu Mas’ud menjadi salah satu tokoh kunci sebagai rujukan utama tafsir di masa sahabat yang sebanding dengan nama lain seperti Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas (w.687 M), Ubay ibn Ka’b (w. 640 …

Kategori Artikel
Kanal Kreatif
Lebih dekat